Merhabalar; Open CV kütüphanesini kullanarak uygulamalar yapacağız.  İlk uygulamamız aşağıdaki gibidir. İleride Android Studio ve Open CV kütüphanesini birleştireceğiz.

package cvo;

import org.opencv.core.Core;

import org.opencv.core.Mat;

import org.opencv.core.Point;

import org.opencv.core.Scalar;

import org.opencv.highgui.Highgui;

import org.opencv.imgproc.Imgproc;

public class Cvo {

public static void main(String[] args) {

    System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME); // Kütüphane Tanımlama

    Mat image=new Mat(); // Resimleri matris haline getiren sisitem

   image= Highgui.imread("C:\\Users\\Beraat\\Desktop\\resim\\square.jpg"); //Resimi okuyup path belirtiyoruz

   Core.rectangle(image, new Point(1000,1000), new Point(100,200), new Scalar(44,22,22));

   // Konum ve renk belirleme

  Core.putText(image, "Hello World", new Point(60,100),1,5, new Scalar(44,22,22));

   Highgui.imwrite("C:\\Users\\Beraat\\Desktop\\resim\\xsquare.jpg", image); //  xsquare.jpg şeklinde kayıt yapıcak.  

    }

}