Php algoritma örneği, elimizde dizinin verilerini belli bir html kalıbına sokmak için böyle bir algoritma kullanabiliriz. 

<?php
$k = 4;
$dizi = ['a','b','c','d','e','f','g','h','ı','i'];
$a = ceil(count($dizi) / $k);
$h = '<div class="ui four column grid">';
$z= 0;
for($i=1; $i<=$a; $i++) {
  $h .= '<div class="column"><div class="ui link list">';
  foreach (array_slice($dizi, $z, $k) as $harf) {
    $h .= '<a class="item">'.$harf.'</a>';
  }
  $h .= '</div></div>';
  $z+=$k;
}
$h .= '</div>';
echo $h;
?>

 çıktısı

<div class="ui four column grid">
 <div class="column">
  <div class="ui link list">
   <a class="item">a</a>
   <a class="item">b</a>
   <a class="item">c</a>
   <a class="item">d</a>
  </div>
 </div>
 <div class="column">
  <div class="ui link list">
   <a class="item">e</a>
   <a class="item">f</a>
   <a class="item">g</a>
   <a class="item">h</a>
  </div>
 </div>
 <div class="column">
  <div class="ui link list">
   <a class="item">ı</a>
   <a class="item">i</a>
  </div>
 </div>
</div>