Makaleler içinde istenilen bölümleri almak için regex kullanuyoruz 

şimdi örneklere geçelim

Burada src içindeki yazıları alıyoruz

$re = '/src="([^\"]*)"/';
$str = '<p><img alt="" src="http://asd.com/04.jpg" style="height:433px; width:400px" /></p>

<p><img alt="" src="http://asd.com/04.jpg" style="height:433px; width:400px" /></p>';

preg_match_all($re, $str, $matches, PREG_SET_ORDER, 0);

// Print the entire match result
var_dump($matches);

 Burada bir metin içindeki url'yi tespit ediyoruz

$re = '/[a-z]+[:.].*?(?=\s)/';
$str = 'asdas http://issues/070/imagdes/070_04.jpg asdasdas';

preg_match_all($re, $str, $matches, PREG_SET_ORDER, 0);

// Print the entire match result
var_dump($matches);